Sociala träffar

Under året kommer vi arrangera ett antal evenemang om vetenskapssport, där vi bjuder in gamla deltagare och tävlingsarrangörer att prata med lärare, elever och allmänhet, hålla föreläsningar, förklara vad tävlingarna går ut på, visa exempel på tävlingsmoment och så vidare.

När vi planerat ett evenemang kan du läsa mer om det dels i vår kalender, men också på vårt forum.